IVASOL LD

Biorazgradivo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. IVASOL LD  sadrži smjesu soli, neionskih i kationskih tenzida i dezinficijensa, kojima se postiže dvostruki efekt – čišćenje i dezinfekcija. Sredstvo je prikladno za upotrebu unutar temperaturnog intervala +10 do + 100 °C.

Područje primjene

  • čišćenje kontejnera, kanti i ostalih posuda za sabiranje komunalnog otpada

Način upotrebe

IVASOL LD se primjenjuje u pripremljenom stanju, brizganjem ili špricanjem na onečišćenu površinu, koju je nakon toga potrebno isprati vodom.

Tehničke karakteristike

Izgled Bezbojna tekućina
Gustoća /20°C 1,03-1,04   g/cm³                                      ASTM D 1298
pH vrijednost (1 %  otopine ) 9,9–10,0                                                   ASTM D 1287
 Točka paljenja Nije zapaljiv                                             ASTM D 93

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

Doze od 5, 20 200 litara