ISO 9001:2015

Što je ISO 9001?

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije: orijentacija na kupca, vođenje, uključenost ljudi u postizanje ciljeva, procesni pristup, sustavni pristup upravljanju, trajno poboljšavanje, odlučivanje na temelju činjenica i partnerski odnos s dobavljačima.

ISO 14001:2015

Što je ISO 14001?

ISO 14001:2015 je dio serije međunarodnih normi koje su primjenjive za sve organizacije, neovisno o lokaciji, a odnose se na upravljanje zaštitom okoliša. Temeljena je na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act). Norma ISO 14001 specificira najznačajnije zahtjeve za identifikaciju, kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije, te utvrđuje zahtjeve za upravljanjem i poboljšavanjem cijelog sustava.

Bonitetna ocjena AA+

Što znači bonitetna ocjena AA+?

Bonitetnom ocjenom AA+ utvrđeno je da tvrtka dokazuje pouzdano i stabilno poslovanje, a suradnja s tvrtkom čije je poslovanje CompanyWall business ocjenila bonitetnom ocjenom AA+ nije rizična, budući da je riječ o poslovnom partneru koji ispunjava visoke standarde uspješnog poslovanja.

„Bonitetna ocjena dodjeljuje se na temelju izvještaja o poslovanju u brojkama. Sama po sebi je već uspjeh, a govori mnogo o čovjeku koji vodi tvrtku, kao i njegovim zaposlenicima.”

Opredjeljenje IVASIM d.o.o. za Politiku kvalitete i zaštite okoliša

Usmjerenost na potrebe kupaca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima IVASIM mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u proizvodnji i distribuciji kemikalija i kemijskih proizvoda.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obavezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse, te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
  • nuditi kupcima optimalna i cjelovita rješenja
  • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe kupaca i ostalih zainteresiranih strana
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom/zaštitom okoliša temeljenih na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001/ISO 14001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva s ciljem opredjeljenja stalnom poboljšanju
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete

Tijekom realizacije postavljenih ciljeva kontinuirano vodimo brigu o prirodnim resursima i utjecaju vlastitih aktivnosti na okoliš kao i usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima. Odgovornost za cjelovitu uspostavu navedenih sustava pripada direktoru i svim voditeljima radnih procesa uz sudjelovanje svih zaposlenika koji rade za našu tvrtku. Svaki djelatnik je upoznat s Politikom kvalitete i zaštite okoliša, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju. Ova politika je dostupna zainteresiranim stranama, a bit će stalno preispitivana u svrhu njene primjerenosti.

 

U Ivanić Gradu, 20.03.2022.