IVAGEL

Djelotvoran dezinfekcijski gel za suho pranje ruku.

IVADEZ

Djelotvorno sredstvo za dezinfekciju površina.

IVACOR

Djelotvorno sredstvo za dezinfekciju ruku sa mirisom limuna.

IVASOL LD

Biorazgradivo koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. Sadrži smjesu soli, neionskih i kationskih tenzida i dezinficijensa, kojima se postiže dvostruki efekt – čišćenje i dezinfekcija.