ANTIFRIZ SPECIJAL

Rashladno sredstvo na bazi monoetilenglikola i specijalnih antikorozivnih aditiva namjenjeno za rashladne sustave motora sa unutarnjim sagorijevanjem i druge otvorene i zatvorene sustave hlađenja.  Spada u grupu G11.

Način upotrebe

Koristi se u isporučenom stanju.

Svojstva

Metoda
Ledište, °C – 36 ASTM D1177
Vrelište, °C 108 60
Izgled bistra plava tekućina

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Skladištenje

18 mjeseci

Pakiranje

1l, 5l, 20l, 200l