SIM 80

Za podmazivanje i brtvljenje raznih ventila, zasuna, reduktora, vrata na komornim pećima, karburatora, slavina, pumpi, korita motora, kućišta osovina, glava motora, komparatora, aksijalnih ležajeva na parnim zasunima i si. Pogodan je također kao hermetik za podmazivanje metalnih površina u kontaktu s gumom i drugim brtvilima.

Područje primjene

  • industriji aviona
  • industriji motora
  • metaloprerađivačkoj industriji
  • petrokemijskoj industriji
  • remontnoj industriji
  • za široku potrošnju

Način upotrebe

može se nanositi mazalicom ili odgovarajućim drugim priborom, na čistu, suhu i odmašćenu površinu.

Tehničke karakteristike

  GRANIČNE VRIJEDNOSTI NORMA
Radna penetracija, mm/10 265-295 ASTM D 1403
NLGI 2 ASTM D 217
Temperatura kapanja, ºC min. 300 ASTM D 2265
Izdvajanje ulja, tež % max. 5 I. P. 121
Korozija Cu pločica, 3h/100 ºC zadovoljava ASTM D 4048
Otpornost na gorivo, tež % max.  5 FTMS 791 B
Otpornost na vodene otopine zadovoljava FTMS 791 B
Temperaturno područje -30 °C do +250 °C
Izgled svjetla homogena pasta

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Skladištenje

18 mjeseci

Pakiranje

100g, 1kg, 20kg