IVASOL K-10

Inhibirano kiselo sredstvo za odstranjivanje karbonatnih, oksidnih i ostalih taloga iz vodenih sistema, a primjenjuje se za ćišćenje manjih uljnih onečišćenja u servisno-remontnoj djelatnosti, rafinerijama nafte i petrokemijskoj industriji. Koristi se na svim metalima osim aluminija, cinka i galvaniziranih materijala.

Područje primjene

  • čišćenje cijevnog sistema izmjenjivača topline ili peći postrojenja za katalitičko reformiranje, atmosferske destilacije i sl.
  • čišćenje reduktora, uređaja i strojnih dijelova koji dolaze u doticaj s uljima za prijenos topline
  • čišćenje blokova zračno hlađenog motora
  • čišćenje ventilatora onečišćenih čađom, koksiranim ostacima goriva i maziva u rudnicima uglja, termoelektranama i si.

Način upotrebe

IVASOL K-10 koristi se u hladnom ili toplom postupku. U toplom postupku dozvoljeno je zagrijavanje do 40°C.

IVASOL K-10 može se koristiti pranjem četkom, uranjanjem i cirkulacionom metodom.

Pranje četkom kao i uranjanje je prikladno ako se čiste uređaji koji se mogu rastaviti, te sitni dijelovi. Prilikom čišćenja posuda i pripadnih cjevovodnih sistema preporučuje se metoda cirkulacije. Nakon završenog čišćenja IVASOL-om K-10 treba pristupiti ispiranju površine toplom ili hladnom vodom.

Tehničke karakteristike

Izgled Mliječno crvena homogena tekućina
pH 1-2                                                            ASTM D 1298
Točka paljenja nema

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

20l