IVANOL

Sredstvo za čišćenje na bazi elilnog alkohola

Način upotrebe

IVANOL  se postupno dozira u procesu; prskanjem i ili polijevanjem tretiranih površina.

Tehničke karakteristike

IZGLED Bezbojna tekućina
VRELIŠTE/PODRUČJE VRENJA 78 °C
GUSTOĆA /20°C 0,79 g/cm³
TOPLJIVOST Potpuna u vodi
TALIŠTE/PODRUČJE TALJENJA -117 °C
PLAMIŠTE 17 °C
TEMPERATURA SAMOZAPALJENJA 425 °C
GRANICE EKSPLOZIVNOSTI 3,5 – 15 vol %

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

20l