IVAGEL

Djelotvoran dezinfekcijski gel za suho pranje ruku.

IVADEZ

Djelotvorno sredstvo za dezinfekciju površina.

IVACOR

Djelotvorno sredstvo za dezinfekciju ruku sa mirisom limuna.