POZIV NA NATJECANJE RE-LAUNCH

Ivanić Grad, 23.05.2014

Referenca: IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4

Predmet: POZIV NA PODNOŠENJE PONUDE ZA

Broj i naziv natječaja:  IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4; Nabava punilica za kemikalije

Tvrtka Ivasim d.o.o.  Vas poziva da podnesete ponudu na natječaj IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4, nabava punilica za kemikalije. Na našim stranicama: www.ivasim.hr se nalaze sljedeći dokumenti u .rar formatu koji čine natječajnu dokumentaciju:

A. UPUTE PONUDITELJIMA

B. NACRT UGOVORA I POSEBNI UVJETI, UKLJUČUJUĆI ANEKSE

NACRT UGOVORA

POSEBNI UVJETI

ANEKS I                                  OPĆI UVJETI

ANEKS II +III        TEHNIČKE SPECIFIKACIJE + TEHNIČKA PONUDA

ANEKS IV 1            POPIS PRIHVATLJIVIH ZEMALJA PODRIJETLA

ANEKS IV                               RAZRADA PRORAČUNA

ANEKS V                                 OBRASCI

C. OSTALE INFORMACIJE (za informaciju ponuditeljima)

Obrazac ADMINISTRATIVNE USKLAĐENOSTI

EVALUACIJSKI obrazac

D. OBRAZAC PREDAJE PONUDE UKLJUČUJUĆI DEKLARACIJU PONUDITELJA

E. Molimo da obratite pažnju da je potrebno ispuniti samo aneks II+III (kako je navedeno u obrascu), aneks IV (razrada proračuna), aneks V      (obrasci: financijski identifikacijski obrazac i podatke o pravnoj osobi) i Obrazac predaje ponude uključujući deklaraciju ponuditelja.    Obrazac administrativne usklađenosti i evaluacijski obrazac služe samo kao kontrolna lista ponuditeljima tijekom pripreme ponude s obzirom  da sačinjavaju dokumente za ocjenjivanje ponuda.

Vašu ponudu trebamo zaprimiti do 10.00 sati u ponedjeljak 23.06.2014 na adresu Ivasim d.o.o. Industrijska cesta 4, 10310 Ivanić Grad.

Ovdje možete preuzeti natječajnu dokumentaciju:

ULAGANJE U BUDUĆNOST

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ivasim d.o.o.