Poziv na natjecanje Ivasim EU

POZIV NA NATJECANJE

Ivanić Grad, 26.02.2014

Referenca: IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4

Predmet: POZIV NA PODNOŠENJE PONUDE ZA

Broj i naziv natječaja:  IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4; Nabava punilica za kemikalije i pisač šarže

Tvrtka Ivasim d.o.o.  Vas poziva da podnesete ponudu na natječaj IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP4nabava punilica za kemikalije i pisač šarže. Na našim stranicama: www.ivasim.hr se nalaze sljedeći dokumenti u .rar formatu koji čine natječajnu dokumentaciju:

  1. UPUTE PONUDITELJIMA
  2. NACRT UGOVORA I POSEBNI UVJETI, UKLJUČUJUĆI ANEKSE

                 NACRT UGOVORA

POSEBNI UVJETI

ANEKS I                OPĆI UVJETI

ANEKS II +III        TEHNIČKE SPECIFIKACIJE + TEHNIČKA PONUDA

ANEKS IV.1         POPIS PRIHVATLJIVIH ZEMALJA PODRIJETLA

ANEKS IV           RAZRADA PRORAČUNA

ANEKS V            OBRASCI

  1. OSTALE INFORMACIJE (za informaciju ponuditeljima)

OBRAZAC ADMINISTRATIVNE USKLAĐENOSTI

EVALUACIJSKI OBRAZAC

  1. OBRAZAC PREDAJE PONUDE UKLJUČUJUĆI DEKLARACIJU PONUDITELJA
  2. Molimo da obratite pažnju da je potrebno ispuniti samo aneks II+III (kako je navedeno u obrascu), aneks IV (razrada proračuna), aneks V (obrasci: financijski identifikacijski obrazac i podatke o pravnoj osobi) i Obrazac predaje ponude uključujući deklaraciju ponuditelja. Obrazac administrativne usklađenosti i evaluacijski obrazac služe samo kao kontrolna lista ponuditeljima tijekom pripreme ponude s obzirom da sačinjavaju dokumente za ocjenjivanje ponuda.

Vašu ponudu trebamo zaprimiti do 10.00 sati u petak 28.03.2014 na adresu Ivasim d.o.o. Industrijska cesta 4, 10310 Ivanić Grad.

Ovdje možete preuzeti natječajnu dokumentaciju:

ULAGANJE U BUDUĆNOST

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ivasim d.o.o.