Ovdje možete vidjeti popis pitanja i odgovora na temu Poziv za podnošenje ponuda u okviru IPA projekta „Kemija-prijatelj okoliša“
IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP2

1. Molim Vas pojašnjenje vezano za izdavanje bankovne garancije uz natječaj IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP2; Nabava opreme za laboratorij. Da li je potrebno pismo namjere banke za ozbiljnost ponude te u kojem postotku od vrijednosti ponude?

Ukoliko ponuda bude prihvaćena, potrebno je dostaviti  izvedbeno jamstvo zajedno sa potpisanim ugovorom (prema članku 5 Posebni uvjeti) a iznos izvedbenog jamstva iznositi će 5% ukupne vrijednosti ugovora. Obrazac za izvedbeno jamstvo dan je u natječajnoj dokumentaciji (Aneks V.1)

Za potrebe predfinanciranja potrebno je uz zahtjev za plaćanje avansa dostaviti i financijsko jamstvo u iznosu cijelog predfinanciranja (pogledati Upute ponuditeljima, točka 4 Sadržaj ponude).

Dakle za potrebe ove nabave ukoliko vaša ponuda bude odabrana, potrebno je dostaviti dva jamstva: prvo- izvedbeno jamstvo uz potpisani ugovor i drugo- financijsko jamstvo uz zahtjev za plaćanje avansa u cijelom iznosu predfinanciranja.

2. Temeljem poziva za dostavu ponuda, referenca IPA2007/HR/16IPO/001-040418-SUP3, od 09.01.2014., molim Vas za sljedeće pojašnjenje: Ponuda se sastoji od 3 djela, Tehničke ponude, Financijske ponude i Dokumentacije. Dostavlja li se ponuda kao cjelina od ta tri djela uvezena zajedno i napravljena u 1 originalu i 3 kopije, ili se mora svaki dio zasebno uvezati i kao takav dostaviti u 1 originalu i 3 kopije. Kakav je način pakiranja – stavlja se original i kopije svaki u zasebnu kuvertu i onda sve zajedno u jednu vanjsku omotnicu odnosno paket?

Ponuda se dostavlja kao cjelina- tehnička, financijska i dokumentacija-jasno označene „original“ i 3 kopije potpisane na isti način kao i original i označene “kopija”.

Original i kopije stavite zajedno u zapečaćenu omotnicu. Omotnica se treba smjestiti u drugu zapečaćenu omotnicu/paket, osim ukoliko veličina ponude ne zahtjeva odvojeno slanje.